Galentine's day; ideeën en betekenis wat is het? - HTKL.nl (2024)

Nee, het is geen typefoutje, er hoeft geen Valentine te staan. We hebben het echt over Galentine. Misschien heb je er (net als ikzelf trouwens) nog nooit van gehoord. Wat is nu dan weer Galentine’s Day? Wanneer vier je zoiets en waarom zou je dat doen?

Inhoudsopgave toon

Galentine’s Day: wat is het?

14 februari is de dag van de geliefden. Maar een dag eerder, 13 februari, is er de dag voor je vriendin! Gal is namelijk een Engelse term en deze verwijst naar die vriendin (of meerdere natuurlijk) die er altijd voor je is. Anders gezegd is Galentine’s Day dus de dag om te vieren met je beste vriendin(nen).

Het woord schijnt afkomstig te zijn uit een komische serie “Parks and Recreation”. Je zou het kunnen vergelijken met nog een andere term, Friendsgiving. Dit is natuurlijk de variant op Thanksgiving. Zowel Friendsgiving als Galentine’s Day willen juist de platonische vriendschappen eren.

En terecht, want voegen die lieve vriendinnen die er altijd voor je zijn, niet heel veel moois toe aan je leven?!

Galentine’s day in opkomst

Hoewel ik het begrip nog nooit gehoord had, blijkt het toch al zeker in opkomst te zijn. In Amerika, waar anders…, schijnt het al een echte populaire feestdag te zijn. En uiteraard worden bedrijven dan ook wakker en springen hierop in. Naast producten worden er eveneens allerlei leuke evenementen georganiseerd voor BFF’s.

Maar ook wordt het lekker gezellig thuis gevierd. Heb je wel zin in een feestje samen met je vriendin? Of wil je haar juist verrassen met iets om zo te laten zien dat ze belangrijk voor je is?

Leuk om op 13 februari te doen, maar uiteraard kun je ook gewoon een datum prikken die jullie allemaal het beste uitkomt! Wat zou je dan kunnen gaan doen?

Lootjes trekken of toch maar iets anders?

Je kunt er natuurlijk een cadeautjesfeestje van maken en gewoon lootjes trekken met elkaar. Dat was het eerste idee wat ik tegenkwam. Beetje gewoon of te veel Sinterklaas-achtig? Waar. Maar wel gezellig! Het leuke bij zo’n nieuw feest is dat je helemaal nog niet vast zit aan bepaalde rituelen.

Verzin dus een eigen ritueel waar jij en je BFF of vriendinnenclubje het helemaal mee zien zitten en maak er een eigen heerlijke traditie van! We geven hier een aantal voorbeelden, maar kom op: je weet vast zelf het beste wat helemaal bij jullie past!

Girls only avond

Hier en daar worden met regelmaat woman only feesten georganiseerd. Uiteraard kan dit een leuke invulling zijn voor jullie galentineparty. Naar de bioscoop, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook sauna’s die dergelijke dagen organiseren. Of tuincentra met allerlei leuke workshops. Even zoeken maar.

Helaas is er nog niet echt iets te vinden wat op 13 februari speciaal georganiseerd wordt voor deze dag. Misschien dat dit na Corona wel op gang gaat komen?

Avondje stappen of een dagje shoppen

Waarom niet lekker ouderwets alleen met de meiden op stap (als jullie dat eigenlijk nooit meer doen)? Een avondje los van partners en kinderen en echt samen meidenlol beleven. Heerlijk toch! Organiseer een taxi als iedereen graag drinkt en geniet er lekker van met elkaar.

Maar naast een avondje stappen kun je ook met elkaar op zoek gaan naar een winkelcentrum of een mooi oud stadje, waar jullie uren kunnen rondbrengen om winkeltjes en ander moois te bekijken. Nog even afsluiten met een heerlijk diner en je hebt een gouden dag te pakken.

Weekendje weg

Tuurlijk, je kunt het eveneens uitbreiden met een paar dagen weg. En als jullie dat als een traditie willen gaan zien…spreek dan bijvoorbeeld af dat jullie altijd het tweede weekend van februari met elkaar op stap gaan. Zo houdt iedereen al rekening met deze datum en komt het ieder jaar weer goed.

Fotoshoot

Samen op de foto en dan het liefst op een prachtige locatie. Bij zee kan dit heel mooie taferelen opleveren. Natuurlijk mag het komisch én mooi zijn. Laat ook maar gewoon zien hoeveel jullie om elkaar geven, want vriendschappen zijn gewoon waardevol!

Workshops of een make-over

Samen bezig zijn is altijd leuk. Een workshop zou dan ook een leuke optie kunnen zijn. Workshops zijn er op heel veel manieren, van schilderen tot sieraden maken. Of van make-upavond tot wol spinnen. Of je kiest voor stoer en gaat buiten iets doen.

Op zoek naar sporen van één of ander dier met de boswachter, bijvoorbeeld. Wat eveneens een heel bijzondere avond kan worden (of een dag) is een make-over plannen. En dan allemaal voor en na de make over met elkaar op de foto natuurlijk.

Gewoon thuis

Blijf je liever thuis? Natuurlijk kan dat ook. Ook dan kun je kiezen voor gewoon met elkaar eten, gezellig borrelen of dat jullie iets gaan doen. Je kunt hiervoor iemand uitnodigen.

Maar samen karaoke zingen is eveneens superleuk. De mannen en de kinderen jaag je even het huis uit, want het is nu echt even tijd voor jullie, meiden onder elkaar!

Je liefde tonen

Nu zijn voorgaande voorbeelden vooral gericht op plezier maken met elkaar. Maar je zou Galentine’s Day uiteraard heel mooi kunnen gebruiken om die lieve vriendin te laten weten hoeveel ze voor je betekent. Je kunt haar daarvoor uitnodigen met een lief briefje en haar mee uit eten nemen, om maar een voorbeeld te noemen.

Je kunt het ook uiten door haar iets bijzonders te geven. Of je doet het allebei, natuurlijk. Er zijn prachtige sieraden te koop met de tekst: not sisters by blood, but sisters by heart. Daar smelt je toch meteen van? Op het gebied van vriendschap is er nog veel meer moois te koop.

Wat dacht je van een zakje met een edelsteen, waarbij iedere edelsteen voor iets specifieks staat. Zo staat jaspis voor vriendschap, elkaars rots in de branding zijn. En rozenkwarts juist voor vriendschap, liefde en harmonie. Deze vind je hier en hier.

Houden jullie van lekker theeleuten met elkaar? Dan is een mooi theeglas met een lieve tekst misschien wel wat bij jullie vriendschap past! Deze vind je hier.

Of koop een lieve beschermengelarmband voor je beste vriendin. Deze vind je hier.

  • Over
  • Laatste berichten

Galentine's day; ideeën en betekenis wat is het? - HTKL.nl (1)

Schrijfster bij GeWilde Teksten

Tekstschrijver, blogger, storyteller bij geWILde teksten. Naast mijn werkzaamheden voor mijn tekstbureau schrijf ik ook voor mijn eigen sites waaronder Genietcoach over persoonlijke ontwikkeling en sites over kinderen.

Galentine's day; ideeën en betekenis wat is het? - HTKL.nl (2)

Laatste berichten van Wil (alles zien)

  • Cuppen - 01/02/2024
  • Suikertaks - 12/01/2024
  • Relatietherapie voor vrienden: waarom vriendschapstherapie goed kan zijn! - 10/01/2024

Je zou ook interesse kunnen hebben in

St Patrick’s day; betekenis, wat is het en wanneer wordt beschermheilige Ierland herdachtThanksgiving Nederland; wanneer is het, betekenis maaltijd en wat doen aan cadeautjes?Tegelwippen betekenis, wat is het vervangen van tegels voor planten

Galentine's day; ideeën en betekenis wat is het? - HTKL.nl (2024)

FAQs

Wat betekent Galentine's Day? ›

In 2010 heeft de Amerikaanse tv-serie Parks and Recreation Galentine's Day op 13 februari geïntroduceerd. Vriendinnen vieren dat ze bevriend zijn, verassen elkaar met cadeautjes of regelen blind-dates voor elkaar. In Amerika is het inmiddels de favoriete feestdag van vrouwen.

Waarom Galentine? ›

Waarom zou je gelatine toevoegen? Hiske Versprille schreef er al eerder over in de Volkskrant: 'gelatine kan vrijwel elke vloeistof gecontroleerd, smaakloos en transparant binden en smelt bij lichaamstemperatuur met als gevolg een heerlijk romig, filmend mondgevoel'. Daarom wordt het zo vaak in gebakjes gebruikt.

Wat vieren we op 13 februari? ›

13 februari, de dag voor Valentijn, staat wereldwijd in het teken van de unieke vriendschap die vrouwen met elkaar hebben.

Wat wordt er gevierd met Valentijnsdag? ›

Valentijnsdag wordt ieder jaar op 14 februari gevierd. Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Ook bestaat er de traditie dat men een bloemengroet of een kaartje stuurt aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of verliefd is.

Is Valentijnsdag ook voor vrienden? ›

Valentijnsdag: hét liefdesfeest

In de twintigste eeuw is Valentijnsdag pas in Nederland bekend geworden. In Nederland stond Valentijnsdag al snel bekend als 'De dag van de Vriendschap'. Naast verliefdheid is ook vriendschap voor ons dus net zo belangrijk op Valentijnsdag. We geven iedereen die ons lief is de aandacht.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5353

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.